matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Funkcja liniowa

Funkcja liniowa jest to funkcja typu f(x)=ax+b gdzie a jest współczynnikiem kierunkowym funkcji, natomiast b jest wyrazem wolnym. Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Współczynnik kierunkowy funkcji jest równy tangensowi kąta nachylenia się wykresu funkcji do osi odciętych X (a=tgα). Natomiast wyraz wolny b jest to miejsce przecięcia się funkcji z osią Y. Miejsce zerowe funkcji liniowej wylicza się ze wzoru x0=-b/a. Wartość współczynnika kierunkowego można podzielić na trzy grupy:
1. Współczynnik a<0 - wtedy funkcja jest malejąca.
2. Współczynnik a=0 - wtedy funkcja nosi nazwę funkcji stałej i nie jest zależna od argumentów x.
3. Współczynnik a>0 - wtedy funkcja jest rosnąca.

Ponadto, gdy współczynnik kierunkowy jest liczbą z przedziału a∈(-1; 0) i a∈(0; 1) to funkcja jest bardziej nachylona do osi X niż w przypadku liczb a<-1 i a>1.
Wykres funkcji liniowej

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież