matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

LaTeX na stronach internetowych portalu matematyka.net

Portal matematyka.net został wyposażony w oprogramowanie do bezproblemowego przedstawiania na stronach wzorów matematycznych. Do tego celu zaimplementowany został dodatek JoomLaTeX. LaTeX jest oprogramowaniem do zautomatyzowanego składu tekstu, służy do bezproblemowego formatowania wszelkich dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, takich jak: książki, plakaty, ulotki, wizytówki, artykuły prasowe, oraz w naszym przypadku strony internetowe.

Użycie LaTeXa na stronie:

1. Index:

- index górny: a^n 

- index dolny: a_x

- index górny i dolny naraz: a^n_x

2. Ułamek:

\frac{licznik}{mianownik}

3. Pierwiastek:

- kwadratowy \sqrt{x}

- dowolnego stopnia \sqrt[n]{x}

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież