matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Funkcja algebraiczna.

Funkcja algebraiczna to funkcja spełniająca równanie algebraiczne - funkcja f, dla której istnieje wielomian niezerowy W dwóch zmiennych taki, że równanie W(x,f(x))=0 jest spełnione dla każdego x należącego do dziedziny funkcji f.Przykładami funkcji algebraicznej są: wielomiany, funkcje wymierne i funkcje niewymierne, tzn. funkcje, których zależność od zmiennej x wyraża się za pomocą działań arytmetycznych i pierwistków, np. f(x)=x+\sqrt[3]{x-\sqrt{x}}. Jeżeli wielomian W dodatniego stopnia względem drugiej zmiennej znika w pewnym punkcie (x0, y0) i jego pochodna cząstkowa względem y jest w tym punkcje różna od 0, to istnieje otoczenie x0 i dokładnie jedna funkcja algebraiczna określona w tym otoczeniu, związana z tym wielomianem. Funkcja ta tylko w wyjątkowych wypadkach wyraża się za pomocą pierwiastków.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież