matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Funkcja charakterystyczna.

Funkcja charakterystyczna zbioru Y\subset X to funkcja f: \ X\to \textbf{R} określona następująco:

f(x)=\begin{cases} 1,\ x\in Y,\\ 0,\ x\not\in Y.\end{cases}

Funkcję charakterystyczną oznacza się też \chi_{Y} lub 1Y. Funkcje charakterystyczne są często stosowane w teorii miary i całki Lebesgue'a. Przykładem funkcji charakterystycznej jest funkcja Dirichleta.

Funkcja Dirichleta.

Funkcja Dirichleta to funkcja określona następująco:

f(x)=\begin{cases} 1, dla\ x\ wymiernych,\\ 0, dla\ x\ niewymiernych.\end{cases}

Funkcja Dirichleta oznacza się często przez \chi_{Q}, jest to funkcja charakterystyczna zbioru liczb wymiernych. Funkcja Dirichleta ma wiele interesujących własności: jest nieciągła w dowolnym punkcie swojej dziedziny, jest okresowa, jej okresami są wszystkie liczby wymierne dodatnie, nie ma okresu zasadniczego, na żadnym przedziale nie jest całkowalna w sensie Riemanna, natomiast na dowolnym podzbiorze A\subset R mierzalnym w sensie Lebesque'a, jest całkowalna w sensie Lebesgue'a i ta całka wynosi zero.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież