matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Galileusz, Galileo Galilei, urodzony w 1564r. zmarł w 1642r., włoski fizyk, mechanik, astronom, i matematyk. W 1589 roku objął katedrę matematyki w Pizie, w 1592 roku otrzymał katedrę matematyki w Padwie. Podstawowe rezultaty uzyskał w mechanice, podważył zasady mechaniki Arystotelesa, zajmował się prawem swobodnego spadku ciał, rzutem poziomym i ukośnym, sformułował zasadę względności zw. obecnie zasadą Galileusza. W swoich pracach wprowadził pojęcie wektora. Był gorącym zwolennikiem systemu heliocentrycznego, czego dowody dał w książce Dialog o dwu najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym, która ukazała się w roku 1632. Galileusz jest również autorem dzieła pt. Rozmowy i dowodzenia matematyczne z zakresu dwóch nowych umiejętności... z roku 1634, w którym zawarł elementy nowej mechaniki. Uważa się, że Galileusz zapoczątkował rewolucję, która zaowocowała mechaniką klasyczną. Galileusz skonstruował lunetę, z pomocą której odkrył cztery księżyce Jowisza i fazy Wenus. 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież