matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Cechy podzielności liczb naturalnych

Cecha podzielności przez 2

Liczba jest podzielna przez 2 jeżeli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub jest nią zero.
Przykłady: 12, 48, 100, 124

Cecha podzielności przez 3

Liczba jest podzielna przez 3 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 3.
Przykłady:
27 bo 2+7=9
123 bo 1+2+3=6
621 bo 6+2+1=9

Cecha podzielności przez 4

Liczba jest podzielna przez 4 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.
Przykłady:
120 bo 20/4=5
31884 bo 84/4=21
452136 bo 36/4=9

Cecha podzielności przez 5

Liczba jest podzielna przez 5 jeżeli jej ostatnia cyfra jest 0 lub 5.
Przykłady: 10, 125, 34240, 345325

Cecha podzielności przez 6

Liczba jest podzielna przez 6 jeżeli spełnia jednocześnie warunek podzielności dla 2 i 3.
Przykłady: 18, 54, 96

Cecha podzielności przez 8

Liczba jest podzielna przez 8 jeżeli jej trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 8.
Przykłady:
89320 bo 320/8=40
36448 bo 448/8=56
324744 bo 744/8=93

Cecha podzielności przez 9

Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli suma jej cyfr tworzy liczbę podzielną przez 9.
Przykłady:
126 bo 1+2+6=9
34281 bo 3+4+2+8+1=18
12300021 bo 1+2+3+0+0+0+2+1=9

Cecha podzielności przez 10

Liczba jest podzielna przez 10 jeżeli jej ostatnią cyfra jest zero.
Przykłady: 50, 1230, 2131300

Cecha podzielności przez 25

Liczba jest podzielna przez 25 jeżeli jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę: 25, 50, 75 lub są zerami.
Przykłady: 100, 12350, 24322375

Komentarze   

+2 #1 Ewa Wysiecka 2019-03-11 14:33
Cechy podzielności
Cytować