matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Dodawanie.

Dodawanie - działanie arytmetyczne, działanie dwuargumentowe przyporządkowujące dwóm liczbom a, b liczbę c=a+b. Wynik dodawania nazywa się sumą, dodawane liczby nazywa się składnikami sumy. Działanie dodawania oznacza się znakiem "+" (plus), wprowadzonym w 1489 przez matematyka niemieckiego J.Widmanna. Przy dodawaniu są spełnione następujące prawa (prawa dodawania):

1. Prawo przemienności dodawania - dla dowolnych dwóch liczb a, b zachodzi a+b=b+a,

2. Prawo łączności dodawania - dla dowolnej trójki liczb a, b, c zachodzi (a+b)+c=a+(b+c),

3. Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania - dla dowolnej trójki liczb a, b, c zachodzi a*(b+c)=a*b+a*c.

Elementem neutralnym dla dodawania jest liczba zero. Nazywa się ją także modułem dodawania. Algorytm dodawania sposobem pisemnym jest oparty na pozycyjnym systemie zapisu liczb - dodaje się dwie liczby tak, że jedności dodaje się do jedności, dziesiątki do dziesiątek, setki do setek itd. Należy przy tym pamiętać, że dziesięć jednostek niższego rzędu stanowi jedną jednostkę następnego, wyższego rzędu (tak jak w dziesiątkowym systemie liczbowym, natomiast np. w systemie trójkowym trzy jednostki jednego rzędu dają jednostkę następnego, wyższego rzędu).

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież