matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Odejmowanie.

Odejmowanie - działanie arytmetyczne, działanie dwuargumentowe przyporządkowujące dwóm liczbom a, b liczbę c taką, że b+c=a. Mówi się, że od liczby a odejmuje się liczbę b. Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę x, że a=b+x. Liczba a nazywa się odjemną, natomiast liczba b odjemnikiem.Wynik odejmowania dwóch liczb nazywa się różnicą tych liczb. Znak "-" (minus), którym oznacza się działanie odejmowania został wprowadzony w 1489r. przez matematyka niemieckiego J.Widmanna. Dla odejmowania jest spełnione prawo rozdzielności mnożenia względem odejmowania: dla dowolnej trójki liczb a, b, c zachodzi a*(b-c)=a*b-a*c. Algorytm odejmowania pisemnego, podobnie jak algorytm dodawania, jest oparty na pozycyjnym systemie zapisu liczb. Odejmuje się jednostki od jednostek, dziesiątki od dziesiątek, itd. W przypadku gdy w jakimś rzędzie od mniejszej cyfry musi się odjąć większa, wówczas z następnego, wyższego rzędu przenosi się jedną jednostkę do niższego, zamieniając ją na dziesięć jednostek niższego rzędu.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież