matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Dzielenie.

Dzielenie to działania arytmetyczne, działanie dwuargumentowe przyporządkowujące dwóm liczbą a, b, z których druga jest różna od zera, liczbę c taką, że b*c=a. Dzielenie jest działaniem pozwalającym znaleźć drugi czynnik, gdy dany jest iloczyn i jeden a czynników. Podzielić liczbę a przez liczbę b oznacza znaleźć taką liczbę x, że a=b*x. Wynik dzielenia nazywa się ilorazem. Liczbę a nazywa się dzielną, a liczbę b - dzielnikiem. Dzielenie liczby a przez b oznacza się a:b lub za pomocą kreski ułamkowej a/b. Oznaczenie dzielenia za pomocą dwóch kropek wprowadził w 1684r. niemiecki filozof i matematyk G.W.Leibniz. Mówi się, że dzielenie jest wykonalne (lub określone) w danym zbiorze U, jeśli iloraz dwóch dowolnych liczb ze zbioru U, z których druga jest różna od zera, także jest liczbą należącą do tego zbioru. W przeciwnym wypadku dzielenie jest niewykonalne w zbiorze U, np. dzielenie w zbiorze liczb całkowitych różnych od zera nie jest wykonalne, bo 15/6=2,5, a ta liczba nie jest liczbą całkowitą, dzielenie jest natomiast wykonalne w zbiorze liczb wymiernych różnych od zera.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież