matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Zbiory liczbowe.

Zbiór liczbowy to zbiór, którego elementem są liczby. Oś liczbowa to prosta, na której ustalono zwrot dodatni, punkt zerowy i jednostkę.
Zbiór liczb naturalnych - N N = {0, 1, 2, ...}
N+ = {1, 2, 3, ...} - zbiór liczb naturalnych dodatnich
Zbiór liczb całkowitych - C C = {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...}
C+ = N+
C = {..., −3, −2, −1} - zbiór liczb całkowitych ujemnych
Zbiór liczb wymiernych - W W =
Każdą liczbę wymierną można przedstawic w postaci ułamka dziesiętnego skończonego lub rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego okresowego.
Zbiór liczb niewymiernych - IW Liczbą niewymierną nazywamy tę liczbę, która nie jest liczbą wynierną, czyli nie daje się przedstawić w postaci , gdzie
pC i qC \ {0}.
Rozwinięcie dziesiętne liczby niewymiernej jest nieskończone i nieokresowe.
Zbiór liczb rzeczywistych - R Każdej liczbie rzeczywistej odpowiada na osi liczbowej tylko jeden punkt. Każdemu punktowi na osi liczbowej odpowiada tylko jedna liczba rzeczywista.
R = WIW    R = R+R ∪ {0}
Związki między zbiorami liczbowymi
    

WIW = R
WIW = Ø
NCWR
IWR
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież