matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Działania na zbiorach.

Suma zbiorów

Sumą zbiorów A i B nazywamy zbiór elementów należących do zbioru A lub do zbioru B. Sumę zbiorów oznaczamy symbolem A ∪ B
Różnica zbiorów

Różnicą zbiorów A i B nazywamy zbiór złożony z elementów należących do zbioru A i nie należących do zbioru B. Różnicę zbiorów zapisujemy w postaci A \ B
Iloczyn zbiorów

Iloczynem (częścią wspólną) zbiorów A i B nazywamy zbiór elementów należących jednocześnie do zbioru A i do zbioru B. Iloczyn zbiorów zapisujemy symbolem A ∩ B
Dopełnienie zbioru do przestrzeni

Jeżeli Ω jest ustalonym zbiorem i A jest podzbiorem właściwym zbioru Ω to różnicę zbiorów Ω i A nazywamy dopełnieniem zbioru A względem zbioru Ω. Dopełnienie zbioru A oznacza się symbolem A'.

A ∪ A' = Ω      A' = Ω \ A
 

 

 

 

 

Komentarze   

-1 #1 ohm 2013-09-17 21:10
brakuje napięcia
Cytować