matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Punkt.

Punkt, to jedno z podstawowych pojęć geometrii, element zbioru rozważanego łącznie ze strukturą, wraz z którą zbiór ten tworzy przestrzeń. Punktami nazywa się elementy przestrzeni afinicznej, euklidesowej, metrycznej, itp. W niektórych ujęciach geometrii punkt jest pojęciem pierwotnym.

Punkt okresowy funkcji f to punkt z należący do dziedziny funkcji taki, że dla pewnego n należącego do zbioru liczb naturalnych zachodzi związek fn(x)=x, gdzie fn=f*f*f*...*f (n razy). Najmniejszą liczbę naturalną o tej własności nazywa się okresem punktu x. Punkt okresowy jest punktem stałym n-tej iteracji funkcji f. Punkt okresowyfunkcji jest punktem okresowym generowanego przez nią dyskretnego układu dynamicznego. W 1964r. matematyk ukraiński A.N.Szarkowski udowodnił twierdzenie, z którego wynikało m.in., że jeśłi funkcja ciągła f:<a;b> -> <a;b> ma punkt okresowy o okresie 3, to dla dowolnego n należącego do zbioru liczn naturalnych ma ona punkt okresowy o okresie n.

Punkt osobliwy, punkt nieregularny to element zbioru, nie mający pewnej (ważnej) własności, którą zazwyczaj ma większość punktów badanego zbioru. Najczęściej określenia punktu osobliwego używa się przy rozważaniu własności związanych z różniczkowalnością. Punkt osobliwy krzywej jest to punkt, w którym nie jest określona styczna do krzywej (taki, jak "punkt rozgałęzienia", "ostrze", itp). Podobnie określa się punkt osobliwy na powierzchni.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież