matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych.

Wzory redukcyjne to wzory pozwalające wyrazić jedne funkcje trygonometryczne poprzez inne. Jeżeli argument danej funkcji trygonometrycznej jest ujemny, to obliczanie wartości funkcji: sinus, cosinus, tangens i cotangens można sprowadzić do obliczania wartości tych funkcji dla argumentu dodatniego zgodnie z zależnościami: sin(-x)=-sin(x), cos(-x)=cos(x), tg(-x)=-tg(x), ctg(-x)=-ctg(x). Korzystając z okresowości tych funkcji, obliczanie wartości funkcji sinus i cosinus można sprowadzić do obliczania wartości tych funkcji dla argumentu z przedziału 0<x≤2π, a funkcji tangens i cotangens - z przedziału 0<x<π według wzorów: sin(2kπ+x)=sin(x), cos(2kπ+x)=cos(x), tg(kπ+x)=tg(x), ctg(kπ+x)=ctg(x), gdzie k jest liczbą całkowitą. Jeżeli 1/2π<β<2π, to obliczanie wartości funkcji trygonometrycznych argumentu β można sprowadzić do obliczania wartości tych funkcji dla argumentu α z przedziału 0<α<1/2π według wzorów podanych w tabeli:

β 1/2±α π±α 11/2±α 2π±α
sinβ +cosα -sinα
+sinα
-cosα +sinα
-sinα
cosβ -sinα
+sinα
-cosα +sinα
-sinα
+cosα
tgβ -ctgα
+ctgα
-tgα
-tgα
-ctgα
+ctgα
+tgα
-tgα
ctgβ -tgα
+tgα
+ctgα
-ctgα
-tgα
+ctgα
+ctgα
-ctgα

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież