matematyka.net

Polski Portal Matematyczny

Logika zajmuje się związkami pomiędzy zdaniami. Zdaniem w logice nazywamy wypowiedź sensowną i oznajmującą, czyli taką, w której w zakresie danej nauk możliwe jest przypisanie oceny prawdy lub fałszu i tylko jednej z tych ocen. Prawdziwość oznaczamy cyfrą 1 (jeden), natomiast fałsz oznaczamy cyfrą 0 (zero). Zdania oznaczane są małymi literami (p, q,...). 

Jeśli zdanie p jest zdaniem prawdziwym, to mówi się wtedy, że wartość logiczna zdania p jest równa jeden. Zapis matematyczny: w(p)=1.

Natomiast jeśli zdanie p jest zdaniem fałszywym, to mówi się wtedy, że wartość logiczna zdanie p jest równa zeru. Zapis matematyczny: w(p)=0.

W uwagi na niedopuszczenie innych wartość zdania niż jeden i zero, logikę rozpatruje się jako logikę dwuwartościową.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież