main_cul main_cur main_cdl main_cdr
Tabliczka mnożenia

PL     EN     DE

Niniejszy program ma za zadanie pomóc w doskonaleniu "sztuki mnożenia". Program wybiera losowo dwie liczby z zakresu 1..10, które trzeba pomnożyć. Wynik z mnożenia należy wstawić we wskazanym miejscu i zatwierdzić klawiszem "Enter". Jeśli podamy błędny wynik, to zostanie on poprawiony na właściwy i zaznaczony na pomarańczowo.

Ilość przykładów do rozwiązania:
Maksymalny czas na odpowiedź:
Tabliczka Mnożenia  ©1999-2019 www.matematyka.net