Ciąg monotoniczny.

Ciąg monotoniczny to ciąg liczb rzeczywistych spełniający jeden z czterech warunków:

1. an+1>an, dla każdego n∈Nciąg rosnący (ciąg silnie rosnący lub ściśle rosnący);

2. an+1<an, dla każdego n∈N - ciąg malejący (ciąg silnie malejący lub ściśle malejący);

3. an+1≥an, dla każdego n∈N - ciąg niemalejący (lub ciąg słabo rosnący);

4. an+1≤an, dla każdego n∈N - ciąg nierosnący (lub ciąg słabo malejący).

Ciąg spełniający warunek 1 lub 2 nazywa się też ciągiem silnie monotonicznym lub ściśle monotonicznym.