Ciąg Eulera.

Ciąg Eulera to ciąg o wyrazie ogólnym αn=n2-n+41.

Czterdzieści początkowych wyrazów tego ciągu to liczby pierwsze, liczba czterdziesta pierwsza jest liczbą złożoną.