Tabliczka mnożenia

Niniejszy program ma za zadanie pomóc w doskonaleniu "sztuki mnożenia". Program wybiera losowo dwie liczby z zakresu 1..10, które trzeba pomnożyć (to ta innowacyjna część ;-). Wynik z mnożenia należy wstawić we wskazanym miejscu i zatwierdzić klawiszem "Enter". Jeśli podamy błędny wynik, to zostanie on poprawiony na właściwy i zaznaczony na pomarańczowo. W programie ustawia się również maksymalny czas na odpowiedź, po przekroczeniu tego czasu odpowiedź traktowana jest jako błędna i losowane jest kolejne zadanie.

Program "popełnił" (w dobrej wierze :-D) sychu.

Ilość przykładów do rozwiązania:
Maksymalny czas na odpowiedź:
Tabliczka Mnożenia  ©1999-2015 www.matematyka.net