nowa matematyka
wiedzmin
reklamy
hydrografika

24.III 2003r.

Matura bez tablic ?


    Do naszej redakcji dotarły materiały rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych z Ministerstwa Edukacji Narodowej, w których to czytamy:
    [...]
    Regulamin egzaminu dojrzałości [...] zezwala na korzystanie w toku egzaminu z tablic matematycznych [...]
    Okrślenie TABLICE MATEMATYCZNE należy tu rozumieć dosłownie, a państwowa komisja egzaminacyjna jest odpowiedzialna za to, aby warunek ten został zachowany.[...]

    Przez TABLICE MATEMATYCZNE należy rozumieć:
        - tablice mantys logarytmów (dziesiętnych i naturalnych) liczb,
        - tablice mantys logarytmów wartości funkcji trygonometrycznych,
        - tablice zamiany stopni na radiany i odwrotnie,
        - tablice zamiany "tysiącznych" na stopnie,
        - tablice wartości funkcji trygonometrycznych,
        - tablice kwadratów liczb,
        - tablice sześcianów liczb,
        - tablice odwrotności, pierwiastków kwadratowych,
            długości okręgów i pól kół,
        - tablice czynników pierwszych liczb niepodzielnych przez 2,3 i 5,
        - tablice procentów składanych,
        - tablice kapitalizacji równych rat wpłacanych z góry,
        - tablice amortyzacji równymi ratami z dołu przez n lat,
        - tablice niektórych danych liczbowych.

    Ta bogata lista najpopularniejszych tablic matematycznych przytoczona została za pozycją zatytułowaną
    Tablice Matematyczno-Fizyczne Czterocyfrowe wydaną przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. [...]
    Zebrane tu tablice wystarczają w zupełności do sprostania wymaganiom egzaminu dojrzałości. [...]    Z lektury stanowiska MEN jasno wynika, że znane przez większość uczniów tablice matematyczne z definicjami, twierdzeniami i wzorami, nie mają zastosowania na maturze. Z pisma dowiadujemy się, że na dwa miesiące przed maturą uczniowie mają wykuć na pamięć wszystkie definicje, twierdzenia i wzory, które przydadzą się lub nie, na egzaminie, oraz "olać" niektóre bogate we wzory działy matematyki jak np. trygonometrię. Poza tym przytoczone w piśmie tablice są bezużyteczne na maturze, gdyż po pierwsze - w dobie kalkulatorów takie tablice zastępuje nam to zmyślne urządzonko, a po drugie - zadania maturalne należy rozwiązywać „na wzorach”, a nie w przybliżeniu korzystając z kalkulatora lub z tablic przybliżonych wartości. Widocznie Ministerstwo o tym zapomniało!
    Zaciekawiła nas też wspomniana pozycja „Tablice Matematyczno-Fizyczne Czterocyfrowe” wydane przez WSiP. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat postanowiliśmy zatelefonować do wydawnictwa z pytaniem, gdzie można zakupić wspomniane tablice. Oto co otrzymaliśmy w odpowiedzi: ”Wydawnictwo nie wydało nigdy żadnych tablic. Pierwsze tablice planujemy wydać na początku kwietnia br.”. Czy to nie dziwne, że Ministerstwo korzysta z tablic których nie ma?
    Próbowaliśmy skontaktować się z kimś z Ministerstwa odpowiedzialnym za to pismo, ale bez powodzenia.

ciąg dalszy awantury o tablice...

PROTEST OTWARTY

Wydano nowe tablice

brylka
logik
:-(Dzisiaj mamy:
środa, 23 stycznia 2019
Znane cytaty:
Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom; bo skosztowawszy jej, nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu. Arystoteles
Uwaga
Portal posiada rozgraniczenia, między częścia czystą-dopracowaną a brudną-niedopracowaną. Wszystkie linki do dokumentów "brudnych" są koloru szarego.
Chcesz pomoc?
Jesli chcialbys pomoc w rozwiazywaniu zadan potrzebujacym, podaj swoj adres e-mail:


Szukaj w portalu
Wpisz słowo lub wyrażenie do szukania:

Gdzie szukać:
Copyright © 1999-2006 matematyka.net

matma.net.cgi v1.0